Penilaian Prestasi projek

Terima kasih di atas penyertaan anda dalam Penilaian Prestasi Projek kami. Proses ini adalah amat penting untuk memahami sejauh mana projek telah dilaksanakan dan sejauh mana ia selaras dengan objektif. Dengan mengukur indikator prestasi utama, kami akan mengenal pasti kelebihan, kekurangan, serta bidang yang memerlukan penambahbaikan demi mencapai kejayaan masa hadapan.
Prestasi
Tidak memuaskan Cemerlang